19. März 2024

Liste neu bewilligter Projekte

Grantové kolo č.74

ČÍSLO / NR.IDNÁZEV / TITELČÁSTKA / SUMME
3_24_45144514Pomohli nám, teď pomáháme my / Sie haben uns geholfen, jetzt helfen wir55 000CZK
8_24_55955595Judith Hermann: 675 malých korálků červených jako zlost / Judith Hermann: 675 kleine Perlen rot wie Wut40 000CZK
4_24_65556555řehsign VIII – „Via Porta Bohemica“ / řehsign VIII – „Via Porta Bohemica“75 000CZK
4_24_82528252Česko-německé setkání u kaple v Loučce / Deutsch-tschechische Begegnung an der Kapelle in Loučka1 500EUR
6_24_84868486Praha a Kolín nad Rýnem: Umění a architektura ve dvou evropských městech / Prag und Köln am Rhein: Kunst und Architektur in zwei europäischen Städten40 000CZK
4_24_88028802Zapojení německých účastníků do projektu participativního umění Elitka100 / Beteiligung deutscher Teilnehmer an dem partizipativen Kunstprojekt Elitka100150 000CZK
2_24_1036310363Firemní praktikum 2024 / Firmenpraktikum 2024110 000CZK
5_24_1044010440Žáci partnerských škol společně / Schüler der Partnerschulen miteinander80 000CZK
6_24_11581115812x Česko-německé prázdniny pro děti a mládež – léto 2024
 / 2x Deutsch-tschechische Ferien für Kinder und Jugendliche – Sommer 2024
207 100CZK
2_24_1165111651Rodiny spolu 2024 / Familien zusammen 2024148 500CZK
8_24_1231612316Eloïse Bonneviot a Anne de Boer (Mycological Twist) – Interaktivní výstavní instalace tematizující urbánní specifikace vybraných měst v ČR a Německu / Eloïse Bonneviot und Anne de Boer (Mycological Twist) – Interaktive Ausstellungsinstallation mit Fokus auf die urbanen Besonderheiten ausgewählter Städte in Tschechien und Deutschland200 000CZK
8_24_1237012370Art Safari 2024 /  Kunst Safari 2024120 000CZK
6_24_1262412624Literární Praha – Po stopách Franze Kafky / Literarisches Prag – Auf den Spuren von Franz Kafka160 000CZK
8_24_1277512775Mistrovský varhanní kurz v Úterý 2024 / Orgelmeisterkurs in Úterý 202460 000CZK
4_24_1294412944Zaniklá Šumava – společná historie očima studentů z Čech a Bavorska 2024 / Der verschwundene Böhmerwald – eine gemeinsame Geschichte mit den Augen von Schülern aus Böhmen und Bayern 2024260 000CZK
2_24_1318413184Super omnia vincit veritas  Pravda vítězí / Super omnia vincit veritas  Die Wahrheit siegt146 740CZK
5_24_1325213252Žákovský výměnný pobyt / Schüleraustausch42 400CZK
6_24_1332713327Učíme se v dialogu – Sedmnáctý ročník česko-německého jazykového kurzu / Lernen im Dialog – Siebzehnter deutsch-tschechischer Tandemsprachkurs104 000CZK
2_24_1343813438Pobyt partnerské Musikschule Neckargemünd v Jindřichově Hradci v červnu 2024 / Aufenthalt der Partnermusikschule Neckargemünd in Jindřichův Hradec im Juni 2024173 500CZK
8_24_1355413554Akademie komorní hudby 2024 / Tschechische Kammermusikakademie 2024400 000CZK
4_24_1359613596Deutsch-tschechische Kultur – und Begegnungswoche „Rohrer Sommer 2024 / Česko-německý kulturní a vzdělávací týden „Rohrské léto“ 20247 500EUR
3_24_1364813648Prezentace české a německé hudební kultury na festivalu RIVERSOUND (CZ) a REVERBERATION (DE)  / Präsentation der tschechischen und deutschen Musikkultur auf den Festivals RIVERSOUND (CZ) und REVERBERATION (DE)100 000CZK
6_24_1365613656Virtuální cestování časem – nové přístupy v kultuře vzpomínání / Virtuelle Zeitreisen – Neue Wege der Erinnerungskultur
280 000CZK
6_24_1373613736Studentská výměna mezi Gymnáziem Evolution Sázavská, Praha a Gymnáziem Hanse Sachse, Norimberk – část 2 / Schüleraustausch zwischen dem Gymnázium Evolution Sázavská, Prag und dem Hans-Sachs-Gymnasium, Nürnberg – část 22 380EUR
4_24_1375213752Vzdělání, lidé a zdravá krajina nás spojuje. / Bildung, Menschen und eine gesunde Landschaft vereinen uns.260 000CZK
6_24_1378913789Město – místo pro život / Die Stadt – ein Platz zum Leben125 000CZK
5_24_1394913949Raději zešílet v divočině, Aleš Palán / „Lieber in der Wildnis verrückt werden“ von Aleš Palán7 000EUR
6_24_1395813958Výměna studentů mezi Richard-Wagner Gymnasium Bayreuth a Gymnáziem Pardubice, Dasická 1083  / Schüleraustausch zwischen dem Richard-Wagner Gymnasium Bayreuth und dem Gymnázium Pardubice Dasická 1083 2 316EUR
4_24_1398013980Česko-německý víkend pro mládež / Deutsch-tschechisches Jugendwochenende440EUR
2_24_1399613996Vzájemná výměna žáků v rámci poznání reálií sousedské země a svého regionu, s důrazem na komunikaci a partnerství mezi žáky z ČR a Německa / Gegenseitiger Schüleraustausch im Rahmen des Kennenlernens der Landeskunde von Nachbarland und Region, mit Schwerpunkt auf Kommunikation und Partnerschaft zwischen den Schülern aus der Tschechischen Republik und der Bundesrepublik Deutschland130 000CZK
6_24_1401614016Česko-německý setkávací týden „Gemeinsam Grenze(n) brechen“ / Deutsch-tschechische Begegnungswoche „Gemeinsam Grenze(n) brechen“11 850EUR
8_24_1402414024ŽIVOT V RYTMU BUGATTI STEPU
Česká meziválečná avantgarda / LEBEN IM BUGATTI-STEP
Die tschechische Avantgarde zwischen den Weltkriegen
11 000EUR
5_24_1402714027HLADOVÉ UMĚNÍ No. 2 / HUNGERKUNST Pt. II6 000EUR
5_24_1404514045Reflexe 100. výročí úmrtí Franze Kafky v rámci 29. mezinárodního knižního veletrhu a literárního festivalu SVĚT KNIHY PRAHA 2024 / Reflexionen des 100. Todestag von Franz Kafka anlässlich der 29. Internationale Buchmesse und des Literaturfestivals BOOK WORLD PRAGUE 2024125 000CZK
2_24_1408114081Společně na cestách!
(Návštěva v České republice od 09.06. – 15.06. 2024, návštěva v Německu září 2024) / Gemeinsam auf Reisen! (Besuch in der Tschechischen Republik vom 09.06. – 15.06. 2024, Besuch in Deutschland September 2024)
109 000CZK
4_24_1408314083Neslyšené příběhy žen – ženy v odboji proti národnímu socialismu / Unbekannte Frauengeschichten – Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus115 000CZK
6_24_1412314123Ruku v ruce / Hand in hand150 000CZK
8_24_1412714127Prezentace současných hudebníků moderní klasické a neoklasické hudby v ČR a DE / Präsentation zeitgenössischer modern-classical neoklassischer Musiker in der Tschechischen Republik und in Deutschland110 000CZK
4_24_1413814138Podpora mezinárodní konference „Deutsch im interdisziplinären Gefüge“ v Hradci Králové / Unterstützung für die internationale Konferenz „Deutsch im interdisziplinären Gefüge“ in Hradec Králové25 000CZK
5_24_1414714147Lobkovický palác / Das Palais Lobkowicz14 000EUR
6_24_1417614176Jazyk souseda v každodenním životě a při pohybu / Nachbarsprache im Altag und bei der Bewegung80 000CZK
6_24_1418614186Globální vesnice / Globales Dorf4 500EUR
5_24_1419214192Kafka ženský (a výroční) / Kafka weiblich300 000CZK
8_24_1419514195FREIHEIT – německá programová linie 27. ročníku festivalu DIVADELNÍ FLORA Olomouc / FREIHEIT – deutschsprachiger Programmteil des 27. Theaterfestivals DIVADELNÍ FLORA Olomouc 760 000CZK
6_24_1419614196Výměnný pobyt Praha – Herne 2024 / Schüleraustausch Prag – Herne 2024104 608CZK
8_24_1419814198East West European Jazz Orchestra TWINS 2024 / 2025
 / East West European Jazz Orchestra TWINS 2024 / 2025
8 500EUR
8_24_1420014200Koncert kytarových orchestrů v Praze / Konzert der Gitarrenorchester in Prag50 000CZK
4_24_1420114201Photovoice E 55 – Reflexe sociálních nerovností prostřednictvím obrazů / Photovoice E 55 – Soziale Ungleichheit mittels Bilder reflektieren3 000EUR
2_24_1420314203V Kafkových stopách k dnešku / Auf Kafkas Spuren bis heute120 470CZK
4_24_1420514205Valná hromada a setkání Společenství měst s husitskou minulostí a tradicí u příležitosti 600. výročí úmrtí husitského vojevůdce Jana Žižky z Trocnova. / Vollversammlung und Treffen der Vereinigung der Städte mit hussitischer Geschichte und Tradition anlässlich des 600. Todestages des Hussitenführers Jan Žižka von Trocnov.66 100CZK
2_24_1420814208Labe jako řeka spojující země  / Die Elbe als länderverbindender Wasserlauf103 400CZK
2_24_1420914209„Učit se jeden od druhého – společně objevovat nové věci“ / „Voneinander lernen- gemeinsam Neues entdecken“21 098CZK
6_24_1421014210„Společně – vzepřít se digitalizaci, uvažovat o starých hodnotách“
 / „Gemeinsam – Trotzt Digitalisierung auf alte Werte besinnen“
5 607EUR
6_24_1421414214Kafka na dovolené / Kafka macht Ferien7 000EUR
8_24_1422014220Za hranice not  / Jenseits der Noten50 000CZK
5_24_14224142241924KAFKA2024 – NOW AND THEN / 1924KAFKA2024 – NOW AND THEN10 500EUR
2_24_1422814228Česko-německá výměna žáků mezi školami Montessori v Kladně a v Eberhartingu / Deutsch-tschechischer Schüleraustausch zwischen den Montessorischulen in Kladno und Eberharting5 000EUR
8_24_1423314233Meeting Brno 2024: od traumatu k naději / Meeting Brno 2024: Vom Trauma zur Hoffnung270 000CZK
2_24_1423514235Příroda nezná hranic / Die Natur kennt keine Grenzen79 500CZK
8_24_1423614236MHF Lípa Musica 2024 – 23. ročník / IMF Lípa Musica 2024 – 23. Festivaljahrgang330 000CZK
5_24_1423914239Wolf Erlbruch: Kachna, smrt a tulipán
aneb odtabuizovat smrt pro děti / Wolf Erlbruch: Ente, Tod und Tulpe
oder die Enttabuisierung des Todes für Kinder
60 000CZK
2_24_1424114241Studentská výměna mezi Gymnáziem Na Vítězné pláni a Gymnáziem Penzberg – Cesta za kulturním bohatstvím a přírodními krásami vede ke společnému dialogu / Schüleraustausch zwischen dem Gymnasium Na Vítězné pláni und dem Gymnasium Penzberg – Die Reise zu den Kulturgütern und Naturschönheiten führt zum gemeinsamen Dialog94 280CZK
5_24_1424814248Divadlo mnoha tváří / Vielfältigkeit im Theater45 000CZK
2_24_1425514255Technické vzdělání překonává hranice / Technische Ausbildung über die Grenze hinweg6 150EUR
3_24_1425914259Luční slavnosti – Slavnosti setkání s obcí Libá/Česká republika 2024
 / Wiesenfest – Begegnungsfest mit der Gemeinde Libá / Tschechien 2024
1 300EUR
6_24_1426014260Jedeme do Brém! / Wir fahren nach Bremen!4 502EUR
6_24_1426214262Dětské umělecké léto 2024 / Kinderkunstsommer 202455 000CZK
6_24_1426414264Vliv digitalizace na náš život / Einfluss der Digitalisierung auf unser Leben5 400EUR
2_24_1426614266Zažij vodu! – týdenní česko-německý prázdninový pobyt na téma voda / Erlebe das Wasser! – einwöchiger deutsch-tschechischer Ferienaufenthalt zum Thema Wasser49 000CZK
4_24_1426714267Výuka spojuje – interkulturní vzdělávání učitelů a učitelek na příkladu vybraných vyučovacích předmětů / „Unterricht verbindet – interkulturelle Lehrer*innen-Bildung am Beispiel ausgewählter Schulfächer 180 000CZK
5_24_1427014270Kafkova diagnóza modernity / Kafkas Diagnostik der Moderne4 400EUR
5_24_1427114271Dmitrij Kapitelman – Formalita v Kyjevě  / Dmitrij Kapitelman – Eine Formalie in Kiew50 000CZK
4_24_1427214272Sexuální zneužívání dětí prostřednictvím digitálních médií / Sexuelle Ausbeutung von Kindern mittels digitaler Medien3 000EUR
6_24_1427614276Člověče, zůstaň člověkem / Mensch, bleib Mensch3 929EUR
2_24_1427814278První návštěva partnerské školy / Erster Besuch der Partnerschule1 099EUR
3_24_1427914279Berlínští filharmonikové zahajují Pražské jaro Smetanovou Mou vlastí / Die Berliner Philharmoniker eröffnen den Prager Frühling mit Smetanas „Mein Vaterland“500 000CZK
2_24_1428114281My to zvládneme / návrat k tradicím / Wir schaffen das / zurück zu den Traditionen109 340CZK
3_24_1428314283Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka 2024 – baletní představení Návraty
 / Internationales Leoš-Janáček-Musikfestival 2024 – Ballettvorstellung Rückkehr
250 000CZK
6_24_1428714287Trilaterální školení Juleica / Trilaterale Juleica-Schulung3 500EUR
5_24_1428814288Zmizelá Šumava 3 / Verschwundener Böhmerwald 34 000EUR
4_24_14289142897. mezinárodní konference o stárnutí & technologický veletrh projektu (ne)stárneme! / 7. internationale Konferenz zum Thema Altern & Technologiemesse im Rahmen des Projekts „Wir altern (nicht)!“180 000CZK
4_24_1429714297Česko-německá studia – podpora stipendistů a stipendistek / Deutsch-Tschechische Studien – Unterstützung der Stipendiat:innen29 000EUR
6_24_1429914299Klimatickou krizi společně zvládneme! / Wir schaffen das – gemeinsam können wir die Klimakrise in den Griff bekommen!8 500EUR
4_24_143011430120. Umělecké sympozium Strömungen Proudění „nadlouho / auf lange Sicht“ / 20. Kunstsymposium Strömungen Proudění „auf lange Sicht / nadlouho“6 000EUR
2_24_1430214302Z Brna do Norimberku po stopách Lucemburků. Středověk v epoše dějepisu waldorfských škol / Von Brünn nach Nürnberg auf den Spuren der Luxemburger. Das Mittelalter im Geschichtsunterricht der Waldorfschulen.99 000CZK
6_24_1430514305Kulturní projekt k setkávání dětí a mládeže z Německa a České republiky 2024 (Kulturni Prázdninový camp 2024) / Kulturelle Begegnungsmaßnahme für Kinder und Jugendliche aus Deutschland und der Tschechischen Republik 2024 (KulturSommerCamp 24)13 000EUR
3_24_1430614306Klub česko-německého partnerství: jazykový kemp 2024 / Klub Tschechisch-Deutsche Partnerschaft: Sprachcamp 2024120 000CZK
3_24_1430714307Výměnný zájezd Praha – Burgkunstadt 28 let / Schüleraustausch Prag – Burgkunstadt 28 Jahre
66 350CZK
3_24_1430814308Česko-německý program Mezinárodního filmového festivalu ELBE DOCK 2024 / Deutsch-tschechisches Programm des Internationalen Filmfestivals ELBE DOCK 2024220 000CZK
2_24_1430914309Jsme Evropané  / Wir sind Europäer5 380EUR
4_24_1431014310Alma Rosé / Alma Rosé90 000CZK
8_24_1431114311Performance Viktora Černického „PLI“ v rámci výstavy „A Chair and You“
 / Performance „PLI“ von Viktor Černický im Rahmen der Ausstellung „A Chair and You“
2 500EUR
5_24_1431314313Festival Deziluze 2024 – Proměna / Festival Deziluze 2024 –  Verwandlung200 000CZK
3_24_1431514315Klášterní hudební slavnosti 2024  / Klostermusikfestspiele 2024130 000CZK
8_24_1431714317Velké a malé světy / Große und kleine Welten250 000CZK
3_24_1431814318Setkání a společné zážitky k podpoře partnerství / Begegnung und gemeinsame Erlebnisse zur Förderung der Partnerschaft675EUR
6_24_1431914319Společně iniciovat změnu / FutureChange Hackathon – Gemeinsam Veränderung anstoßen8 500EUR
2_24_1432014320Odborné praxe v sousední zemi / Freiwillige berufliche Praktika im Nachbarland159 000EUR
8_24_1432114321Výměna mládežnických pěveckých sborů Andromeda Olomouc a Oberstufenchor des GSGs Zeitz / Europäischer Austausch der Jugendchöre Andromeda Olomouc und Oberstufenchor des GSGs Zeitz12 000EUR
3_24_1432314323fragile bodies / fagile bodies8 000EUR
6_24_1432414324„Z Bavorska přes Rakousko do Čech“
Projektový týden pro německou, českou a polskou mládež. / „Von Bayern über Österreich nach Böhmen“
Eine Projektwoche für deutsche, tschechische und polnische Jugendliche.
7 000EUR
6_24_1432514325Hudba nás spojuje / dětský muzikál NEBOJ – Hab keine Angst! / Musik Verbindert uns / Kindermusical NEBOJ – Hab keine Angst!73 000CZK
4_24_1432714327Cesta do Brna s účastí na Pouti smíření a při dalších česko-německých setkáních / Fahrt nach Brünn mit Teilnahme am Versöhnungsmarsch und weiteren deutsch-tschechischen Begegnungen6 500EUR
5_24_1433114331Chrám sv. Víta v Praze a jeho dokončení: architektura, instituce, společnost. / Der Veitsdom in Prag und seine Vollendung: Architektur, Institution, Gesellschaft.5 000EUR
6_24_1433214332Životní prostředí a ochrana klimatu / Umwelt und Klimaschutz77 000CZK
2_24_1433714337Výměna mezi Mendelovým gymnáziem a Gymnáziem Roth / Austausch Gymnasium Roth – Mendel-Gymnasium Opava26 000CZK
6_24_1433814338Na čerstvém vzduchu / An der frischen Luft8 175EUR
6_24_1433914339AHOJ Festival – Setkání v srdci Trojzemí / AHOJ Festival – Begegnungen in der 3Länderregion9 000EUR
8_24_1434114341Program podpory mladých německých, českých a polských studentů umění a mladých umělců (v rámci 27. Mezinárodní drážďanské letní Akademie výtvarných umění) / Nachwuchsförderprogramm für sächsische, tschechische und polnische Kunststudierende und junge Künstler*innen (im Rahmen der 27. Internationalen Dresdner Sommerakademie für Bildende Kunst)3 500EUR
3_24_14342143421. Mezinárodní festival regionu hudby / 1. Internationales Musikwinkelfest5 650EUR
8_24_1434314343Mezinárodní festival komorní hudby EuroArt Praha / Internationales Kammermusikfestival EuroArt Prag37 000CZK
2_24_1434414344Výměnný program s partnerskou školou Gymnasium Einsiedel v roce 2024 / Schüleraustausch mit der Partnerschule Gymnasium Einsiedel im Jahr 202469 000CZK
4_24_143451434531. Česko-německé setkání mládeže v Teplé / 31. Deutsch-tschechische Jugendbegegnung in Tepl31 000CZK
6_24_1434714347Sportujeme aktivně s němčinou / Sprachlich aktiv mit Sport66 000CZK
4_24_1434814348XIII. pracovní setkání lektorů a lektorek češtiny jako cizího jazyka na univerzitách v německy mluvících zemích / XIII. Arbeitstreffen der LektorInnen des Tschechischen als Fremdsprache an den Universitäten im deutschsprachigen Raum4 800EUR
8_24_1435014350Výměnný pobyt se studenty z Lauterbachu 2024 / Schüleraustausch mit Schülern aus Lauterbach 202480 000CZK
4_24_1435114351Fotbal jako německo-česko-židovské kulturní dědictví – Pietní akce v Terezíně a „Paul-Mahrer-Cup“ / Fußball als deutsch-tschechisch-jüdisches Kulturerbe – Gedenkveranstaltung in Theresienstadt und „Paul-Mahrer-Cup“80 000CZK
4_24_14353143532. ročník „Stepke Treck“ / 2. Jahrgang „Stepke Treck“ 21 000CZK
4_24_1435414354Rakovník a Dietzenbach – přátelství nerezaví. / Rakovník a Dietzenbach – Freundschaft rostet nicht.77 500CZK
2_24_1435614356Zlepšeme svou znalost němčiny pomocí nových přátelství- zábavně a efektivně. / Deutschkenntnisse durch neue Freundschaft verbessern – unterhaltsam und effektiv.120 000CZK
5_24_1435914359Mladí ladí jazz 2024 / Jungen tunen Jazz 202480 000CZK
2_24_1436414364Mezikulturní a mezioborová výměna žáků Praha – Soltau / Interkultureller und interdisziplinärer Schulaustausch Prag – Soltau65 000CZK
5_24_1436514365Německé kino@Finále Plzeň 2024 / Deutsches kino@Finále Plzeň 2024230 000CZK
8_24_1436614366Stich-Punto a Beethoven věčně zářící / Stich-Punto und Beethoven strahlen ewig125 000CZK
3_24_1436714367Hudební výměna Bečov nad Teplou – Eschenburg 2024 / Musikaustausch Petchau – Eschenburg 2024
140 000CZK
4_24_1436914369Spolupráce žáků partnerských církevních škol, Egbert Gymnasium Münsterschwarzach – Arcibiskupské gymnázium v Kroměříži / Zusammenarbeit von Schülern zweier kirchlicher Partnerschulen, Egbert Gymnasium Münsterschwarzach – Erzbischöfliches Gymnasium
Kroměříž
900EUR
3_24_1437014370Společný koncert komorního sboru Mayen, pěveckého sboru Svatopluk z Uherského Hradiště a souboru Schöneck-Ensemble z Koblence / Gemeinschaftskonzert des Kammerchors Mayen, des Svatopluk-Chors aus Uherské Hradiště und des Schöneck-Ensembles aus Koblenz6 000EUR
3_24_1437114371Festival Rosnička 2024 / Festival Rosnička 202475 000CZK
3_24_143731437370 let patronátu mezi městy Augsburg (Göggingen) a Neudek (Nejdek) / 70 Jahre Patenschaft zwischen Augsburg/Göggingen und Neudek/Nejdek
3 200EUR
2_24_1437414374Den setkání studentů partnerských škol BSZ Kelheim a OA Heroldovy sady se společnými aktivitami (seznámení s OAHS, geocaching po Praze ve smíšených skupinách). / Schülerbegegnungstag zwischen den Partnerschulen BSZ Kelheim und OA Heroldovy sady mit gemeinsamen Aktivitäten (Kennenlernen der
OA Heroldovy sady und Stadtrallye in Prag mit tschechisch-deutschen Schülergruppen)
2 873EUR
3_24_143761437650. výročí obce Edertal / 50 Jahre Gemeinde Edertal90 000CZK
5_24_1437714377Publikace knihy Herberta Pöhnla „Hranice (se) hýbou“ / Publikation des Buches „Grenzen bewegen“ von Herbert Pöhnl 4 000EUR
4_24_1437814378Česká účast na Setkání křesťanů 2024 ve Frankfurtu nad Odrou /Slubici / Tschechische Teilnahme an den Christlichen Begegnungstagen 2024 in Frankfurt/Oder/Slubice100 000CZK
4_24_1437914379Výstava „Hohenštejnský kašpárek. Loutkář Harald Schwarz: Z Teplic do světa“ a doprovodný program / Ausstellung „Der Hohensteiner Kasper. Der Puppenspieler Harald Schwarz: Von Teplitz aus in die Welt“ und Begleitprogramm4 500EUR
6_24_1438014380Vymena zaku Haar – Opava 2024 / Schüleraustausch Haar – Opava 20243 490EUR
3_24_1438114381Endemité: příběhy mizení / Endemiten: Geschichten des Verschwindens320 000CZK
4_24_1438214382EUROPEADA a kulturní den národnostních menšin 2024 / EUROPEADA und Kulturtag der nationalen Minderheiten 20249 000EUR
5_24_1438314383Mezinárodní výměnný pobyt českých a německých žáků / Internationaler Austausch von tschechischen und deutschen Schülern40 000CZK
2_24_143841438410. ročník mezinárodního, mezikulturního festivalu fotbalových setkání – festivalu mezinárodní mládeže / 10. Internationales, interkulturelles Fußballbegegnungsfest – Festival der internationalen Jugend 7 000EUR
4_24_1438514385Den česko-německého dědictví v rámci 40. výročí Iglauer Heimattag v Heidenheimu an der Brenz / Deutsch-Tschechischer Heimattag im Rahmen des Jubiläums 40. Iglauer Heimattag in Heidenheim an der Brenz7 500EUR
6_24_1438814388Studentská výměna Tábor – Kostnice / Schüleraustausch Tábor – Konstanz74 172CZK
6_24_1439114391Mezinárodní hudební a taneční akce: RG-lounge se potkává s Unplugged. / Internationales Musik- und Tanz-Event: RG-lounge meets Unplugged.4 000EUR
6_24_1439214392Porozumění pracovním metodám a souvislostem v České republice a Německu a žít pod pojmem „jedna Evropa“. / Arbeitsweisen und gewerbliche Zusammenhänge in den Ländern Tschechien und Deutschland verstehen und den Begriff „ein Europa“ leben.4 580EUR
2_24_1439314393Studentská výměna mezi GVN Jindřichův Hradec a MBG Neckargemünd 2024 / Schüleraustausch zwischen dem GVN Jindřichův Hradec und dem MBG Neckargemünd 2024108 360CZK
8_24_1439514395Oživení paměti krajiny zaniklých obcí v Geoparku Ralsko / Wiederbelebung der Erinnerungen der Landschaft der verschwundenen Dörfer im Geopark Ralsko118 000CZK
6_24_1439614396Dětské léto v Březnici 2024 / Kindersommer in Březnice 202481 000CZK
8_24_1439714397Na skok k sousedům. Výměnný pobyt studentů Metten – Plzeň
 / Sprung ins Nachbarland. Schüleraustausch Metten – Pilsen
70 000CZK
2_24_1439914399Energiewende: Připraveni na změnu! / Fertigmachen zur Energiewende!155 000CZK
5_24_1440114401Výměnný pobyt Isny – Valašské Klobouky / Schüleraustausch Isny – Valašské Klobouky88 000CZK
6_24_1440314403Moje město, tvoje město / Meine Stadt, deine Stadt63 000CZK
2_24_1440414404Spolu na praxi 2 / Gemeinsam ins Praktikum 227 640CZK
2_24_1440614406Společně být aktivní – Společně čelit výzvám! / ZUSAMMEN AKTIV SEIN – Herausforderungen gemeinsam bewältigen!5 000EUR
3_24_1440914409Brünner Straße. Performativní audio procházka v Lipsku / Die Brünner Straße. Ein performativer Hörspaziergang in Leipzig3 200EUR
3_24_1441014410Zapalme, než to shoří / Zünden wir es an, bevor es brennt290 000CZK
8_24_1441114411Treffpunkt 2024  / Treffpunkt 202485 000CZK
8_24_1441214412Současné kulturní dějiny 2.0: vzdělání, výzkum a společnost / Kultur- und Zeitgeschichte 2.0: Bildung, Forschung und Gesellschaft100 000CZK
2_24_1441314413Prodloužení středoškolskeho studijního pobytu / Verlängerung des Gastschulaufenthalts985EUR
2_24_1441414414Woche der Nachbarschaft / Woche der Nachbarschaft75 000CZK
4_24_1441514415Pobyt na internationalni letni universite ve Fulde pro viteze literarni  souteze v J.Jungmann Gymnasium v Litomericich / Aufenthalt an der Internationalen Sommeruniversität (ISU) für den Gewinner des Literaturwettbewerbs am J. Jungmann Gymnasium in Litomerice2 200EUR
2_24_1441714417„Budujeme město zítřka, udržitelně a s ohledem na mladé lidi. Jednejte lokálně, myslete globálně.“ / „Wir bauen die Stadt von morgen, nachhaltig und jugendgerecht. Act local, think global“7 500EUR
3_24_1441914419Slavíme již téměř 60 let od prvního setkání / Wir feiern fast 60 Jahre seit dem ersten Treffen60 000CZK
6_24_1442014420Výměna studentů Bad Brückenau – Olomouc / Schüleraustausch Bad Brückenau – Olomouc4 190EUR
8_24_1442314423Crossing the lines –  Rok české hudby / Crossing the lines – Das Jahr der tschechischen Musik3 000EUR
4_24_1442514425Česko-německé porjekty u přiležitosti 73. Sudetoněmeckých dnů od  17.-19. května 2024 v Augsburgu
 / Deutsch – Tschechische Projekte am 74. Sudetendeutscher Tag vom 17. bis 19. Mai 2024 in Augsburg
9 000EUR
4_24_1442614426Ullmannovské slavnosti 2024. Mezinárodní hudební festival. Český Těšín a Cieszyn (PL) / Ullmann Feierlichkeiten 2024. Internationales Musikfestival. Český Těšín und Cieszyn (PL)70 000CZK
8_24_1442814428Koncerty dětského sboru Mifun v partnerských městech  / Konzerte des Kinderchores Mifun in den Partnerstädten90 000CZK
6_24_1443114431Spolupráce truhlářů pokračuje. / Die Zusammenarbeit der Tischler geht weiter.
98 285CZK
2_24_1443214432Česko-německý vzdělávací projekt výměny pro studenty a hostitelské rodiny. Semestrální vzdělávací program AFS / Deutsch-tschechisches Austauschprojekt für Schüler und Gastfamilien –
Semesterprogramm AFS
1 600EUR
2_24_14436144361:0 pro němčinu 2024
 / 1:0 für Deutsch 2024
11 500EUR
3_24_1443714437Česko-německé jazzové setkávání 2024 / Deutsch-tschechische Jazzbegegnungen 2024210 000CZK
8_24_1443814438Sborový zpěv spojuje české a německé zpěváky / Chorgesang bringt tschechische und deutsche Sänger zusammen140 000CZK
4_24_1444014440Fotbal & dějiny – projekt „Holocaust“ 2024 / Fußball & Geschichte – Projekt „Holocaust“ 20247 200EUR
4_24_1444114441Společně jsme silnější! Česko-německý multiplikační kemp 2024 / Zusammen sind wir stärker! Deutsch-Tschechisches Multiplikatoren-Camp 202415 000EUR
4_24_1444214442Příběhy Řetízkárny očima studentů / Geschichten von Řetízkárna mit Augen von Studenten250 000CZK
6_24_1444614446Výměnný pobyt Praha – Wolfsburg / Schüleraustausch Prag – Wolfsburg61 600CZK
2_24_1444714447Setkání partnerských škol OA Heroldovy sady a BZS Kelheim / Schülerbegegnung zwischen den Partnerschulen OA Heroldovy sady und BSZ Kelheim5 880EUR
8_24_1445014450FILMOVÝ WORKSHOP 2024
„Gender Perspectives“ – prostor pro rozmanitost! 11.-19.05.2024 / FILMWORKSHOP 2024
„Gender Perspectives“ – Räume für Vielfalt ! 11.-19.05.2024
6 500EUR
4_24_1445314453XXI. cinefest – Mezinárodní festival německého filmového dědictví a 37. mezinárodní kongres dějin filmu: „Víc než Tell a Heidi. Německo-švýcarské filmové vztahy“ / XXI. cinefest – Internationales Festival des deutschen Film-Erbes und 37. Internationaler Filmhistorischer Kongress: „Mehr als Tell und Heidi. Deutsch-Schweizerische Filmbeziehungen“3 500EUR
5_24_1445414454Franz Kafka intermediální. Prostředky a efekty mezi obrazem, zvukem a slovem / Franz Kafka intermedial. Aneignungen und Wirkungen zwischen Bild, Ton und Wort7 000EUR
5_24_1445514455Franz Kafka žije! – uvádění česko-německého divadelního projektu / Franz Kafka lebt! – inszenierung des deutsch-tschechisches Theaterprojekt 40 000CZK
3_24_1445814458Rozvoj česko-německé spolupráce v rámci United Islands of Prague  / Entwicklung der tschechisch-deutschen Zusammenarbeit im Rahmen des Festivals United Islands of Prague
235 000CZK
4_24_1445914459Prague Guitar Forum 2024 / Prague Guitar Forum 2024100 000CZK
4_24_1446014460Setkání studentů a vyučujících Univerzity Karlovy v Praze se studenty a vyučujícími univerzity ve Würzburgu s přípravou společného projektu; studijní návštěva v archivech ve Francích. / Projekt-Vorbereitungstreffen mit Studierenden und Lehrenden der Karlsuniversität Prag mit Studierenden und Lehrenden der Universität Würzburg, mit Studienbesuch der Archive in Franken4 000EUR
3_24_1446114461Taneční most-Tanzbrücke / Taneční most-Tanzbrücke2 491EUR
2_24_1446214462Roboti v našem životě / Roboter in unserem Leben60 000CZK
5_24_1446314463Očima Franze Kafky: Mezi obrazem a jazykem / Mit Franz Kafkas Augen: Zwischen Bild und Sprache170 000CZK
3_24_1446414464Květnovské hudební slavnosti 2024 a účast na 32. Batzdorfských barokních slavnostech / Quinauer Musikfesttage 2024 und Teilnahme an den 32. Batzdorfer Barockfestspielen
160 000CZK
5_24_1446514465Česko-německá spolupráce na festivalu NODO 2024 (Dny nové opery Ostrava) / Tschechisch-deutsche Zusammenarbeit bei den NODO 2024 (Tage der neuen Oper Ostrava)275 000CZK
8_24_1446614466Symposium Dancetopia / Symposium Dancetopia175 000CZK
4_24_1446814468Země pro život s moderními technologiemi / Land zum Leben mit modernen Technologien120 000CZK
2_24_144691446930 let česko-německého přátelství / 30 Jahre deutsch-tschechische Freundschaft3 400EUR
3_24_1447014470101. let “ Dřemčických slavností květů“ / 101. Jähriges „Jubiläum Blumenfest Dřemčice“32 000CZK
4_24_1447514475East-West Talent Lab: Fokus na lidská práva  / East-West Talent Lab: Schwerpunkt Menschrechte6 500EUR
3_24_1447614476Jazyk umění je neomezený – „Pojďme spolu mluvit o UMĚNÍ…! / Die Sprache der Kunst ist grenzenlos – „Sprechen wir über KUNST miteinander …!189 000CZK
3_24_1447814478Partnerství pokračuje i v novém plánovacím období EU / Fortsetzung der Partnerschaft im neuen EU-Planungszeitraum

30 000CZK
8_24_1448014480Festival duchovní hudby Šumava-Bayerischer Wald 2024 (27. ročník) / Festival geistlicher Musik Šumava-Bayerischer Wald 2024 (27. Jahrgang)180 000CZK
5_24_1448114481František R. Kraus: Plyn, plyn…, pak oheň. Vězeň č. B 11632  / František R. Kraus: Gas, Gas, … und dann Feuer. Häftlingsnummer B 11632
3 500EUR
4_24_1448314483Po stopách: Vítejte! Příběhy o ne/vítaných příchozích / Spurensuche: Willkommen? Geschichten von un-/willkommenen (An-)Kommenden100 000CZK
5_24_1448514485Vydání českého překladu německé publikace o historii obce Božanov/Barzdorf / Herausgabe der tschechischen Übersetzung des Gemeindebuchs Barzdorf80 000CZK
3_24_1448714487Drehbühne Brno – Mezinárodní festival studentského divadla v německém jazyce / Drehbühne Brno – Internationales Studierendentheaterfestival in deutscher Sprache65 000CZK
3_24_1448814488Naše vlast a její římské dějiny / Unsere Heimat und ihre römische Geschichte7 000EUR
8_24_1449014490Velký podzimní koncert 2024 – Mozart W.A. – Requiem / Gross Herbstkoncert 2024 – Mozart W.A. – Requiem79 000CZK
8_24_1449114491Irena Blühová a sociální fotografie v minulosti a dnes / Irena Blühová und soziale Fotografie in der Vergangenheit und heute62 000CZK
2_24_1449214492TRAUMPROJEKT – Träume machen sen! / TRAUMPROJEKT – Träume machen sen!6 000EUR
5_24_1449314493Anke Stelling: Schäfchen im Trockenen / Anke Stelling: Schäfen im Trockenen50 000CZK
5_24_1449414494Judith Hermann – Řekli bychom si všechno / Judith Hermann – Wir hätten uns alles gesagt50 000CZK
5_24_1449514495Helmut Kopetzky: Byl jsem Sudeťák (německo-český deník) / Helmut Kopetzky: Ich war ein Sudetendeutscher (deutsch-tschechisches Tagebuch)70 000CZK
3_24_1449614496Festival PLÁCEK 2024 / Festival PLATZEK 202476 100CZK
5_24_1449714497Europe Blues Train Festival 2024 – Meets Jazz & Soul & Global Music / Europe Blues Train Festival 2024 – Meets Jazz & Soul & Global Music11 000EUR
4_24_1449814498Autobusový zájezd do Augsburgu / Busreise nach Augsburg82 500CZK
4_24_1449914499Symptomy budoucnosti / Symptome der Zukunft175 000CZK
3_24_1450014500Mandava Jazz 2024 / Mandava Jazz 2024220 000CZK
8_24_1450214502Kabeláč v Berlíně. Slavnostní uvedení trojice CD u příležitosti Roku české hudby / Kabeláč in Berlin. Feierliche Veröffentlichung von drei CDs anlässlich des Jahres der tschechischen Musik65 500CZK
8_24_1450314503NeoKlasika dětem aneb Hrajeme s dětmi / Neoklassische Musik für Kinder oder Wir spielen mit Kindern120 000CZK
5_24_1450614506Knižní lázně 2024 / Bücher Spa Festival 202440 000CZK
5_24_1450814508sbornik konference 1968 – středoevropsk   ý osudový rok
 / Tagungsband Das Jahr 1968 – ein mitteleuropäisches Schicksalsjahr 
1 500EUR
5_24_1451114511Joachim Gauck – Otřesy: Co ohrožuje naši demokracii zvenčí a zevnitř / Joachim Gauck – Erschütterungen: Was unsere Demokratien von außen und innen bedroht76 000CZK
5_24_1451314513Široko daleko žáka nevidět – čítanka s texty Franze Kafky pro žáky a učitele / Kein Schüler weit und breit – Ein Kafka-Lesebuch für Schüler und Lehrer5 000EUR
6_24_1451414514Krkonoše v nových technologiích / Riesengebirge in neuen Technologien118 000CZK
2_24_145171451720 LET SPOLU! – Česko-německé hudební dny 2024 / 20 JAHRE ZUSAMMEN! – Tschechisch-Deutsche Musiktage 202470 000CZK
8_24_1451914519Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2024/Kus: Česka: Druhá sklizeň 2024
Pobyt autora Tomáše Dianišky v Berlíně a prezentace současné české dramatiky
 / Ein Stück: Tschechien: Nachlese 2024
Aufenthalt des Dramatikers Tomáš Dianiška in Berlin und Präsentation tschechischer Gegenwartsdramatik
4 500EUR
2_24_1452414524Výměna žáků v rámci partnerských měst Stuttgart–Brno 2024 / Schüleraustausch im Rahmen der Städtepartnerschaft Stuttgart–Brünn 2024750EUR
6_24_1452514525Summer Academy 2024 / Summer Academy 20246 000EUR

Geförderte Projekte